Powtórka przed egzaminem

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. Większość uczniów ma już za sobą przerobienie przynajmniej kilku przykładowych arkuszy egzaminacyjnych. Wiedzą czego mogą się spodziewać i jak będzie wyglądał sam egzamin. Poprzedzający go stres bywa bardzo szkodliwy dla zdrowia, zaburza również koncentrację. Zamiast się mu poddawać, zawsze można jeszcze trochę poćwiczyć. Przydatna będzie tu książka Doroty Masłowskiej, Elżbiety Mentzen oraz Piotra Nodzyńskiego pod tytułem Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

Przypomnienie wzorów, definicji i zasad

Matematyka jest często nazywana królową nauk. Określenie to, dawniej niewątpliwie uzasadnione, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat straciło jednak na znaczeniu. Tak samo jak zmniejszona została rola matematyki w podstawie programowej. Oczywiście przedmiotu tego uczy się na kolejnych etapach kształcenia, ale przez dekady nie było go na żadnych kluczowych egzaminach. Teraz się to zmienia, niestety lata zaniedbań edukacyjnych przekładają się na odbiór matematyki, jako przedmiotu niezwykle trudnego, a przez to również zniechęcającego. Ósmoklasiści nie mają jednak wyjścia, muszą ją zdawać. Książka “Egzamin ósmoklasisty z matematyki jest pomocna, zarówno dla osób nie czujących się w tym przedmiocie zbyt mocnymi, jak i uczniów liczących na solidną powtórkę. Układ tej publikacji pozwala najpierw zapoznać się z kluczowymi zasadami matematycznymi oraz wzorami, a następnie wykorzystać zebrane informacje w rozwiązywaniu testów.

Arkusze egzaminacyjne

Tegoroczny egzamin ósmoklasistów będzie pierwszym tego rodzaju testem po wprowadzeniu reformy oświaty. Uczniowie nie mają zatem do dyspozycji arkuszy egzaminacyjnych z lat poprzednich. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała jednak wytyczne, na podstawie których autorzy różnego rodzaju repetytoriów i poradników mogli przygotować próbne zadania z matematyki. W Egzaminie ósmoklasisty z matematyki znajdują się między innymi:

– zadania typu prawda/fałsz,
– zadania zamknięte wielokrotnego wyboru,
– polecenia otwarte.

W sumie kilkaset zadań, przygotowanych zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Ich dodatkową zaletą jest sformułowanie pytań w sposób zbliżony do formuły samego egzaminu. Pomaga to uczniom oswoić się z czekającym ich wyzwaniem. Kilka arkuszy egzaminacyjnych stanowi dodatek, dzięki któremu można powtórzyć sobie posiadane wiadomości i znaleźć luki w wiedzy. Ich rozwiązanie pomaga przygotować się do testu w sposób wszechstronny, uczeń powinien zatem skorzystać z możliwie dużej liczby takich próbnych egzaminów. Przy okazji utrwalania wiadomości, młody człowiek opanowuje też egzaminacyjny stres.